از من دور نباش..

دوست دارم دستم به اونی که دوستش دارم برسه و
بگیرمش کلی کتکش بزنم و یهو وسط کتک ،...
بزنم زیر گریه و بگم :
" آخه دیوونه ! دلم واست تنگ میشه ،
اینقدر از من دور نباش خب " !

 

/ 0 نظر / 6 بازدید