فردا رو دوست ندارم ..

دیروزم دوست نداشتم ..

امروزم مزخرف بود ..

...
پس کجان روزای خوب ..؟؟
خاطرات خوب ..؟
حرفای خوب ..!
هفته های خوب .... !!

یعنی از اول همین بودیم ...؟!!

با چه انگیزه ای رسیدیم تا اینجا ....؟!

چجوری تا آخــــــــر این زندگی بریم ....؟؟؟

نکنه همینجاس آخرش و نمیدونیم ..../

هر چی که هست از اول تا آخرش هیچی نداشت ...

هیـــــــــــــــــــــــچی نبود . . . . . . . . .
.....
 
/ 0 نظر / 7 بازدید