اشک

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﮔرﯾﻪ ﺍﻧدﺍﺧتن طرف مقابل ...
ﻣﻮﺍﻇب ﺑﺎش !... ﺧدﺍ اﺷک هاﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ...

/ 2 نظر / 36 بازدید
مثل من

خدا به داد اوني برسه كه گريه آدمو در مياره.........

ممنونم به خاطر این جملات زیبا