شراب عاشقی

نشستم پای مشروب؛گفتن بخور بگو به سلامتی اونی که دوسش داری... پیک اول رو به لبام نزدیک کردم؛ اما...نخوردم... ولی گفتم به سلامتی اونی که از وجودش نفس می کشم... گفتن نخوردی؟؟؟ گفتم:سلامتیش رو توی پاکی می خوام؛نه مستی

 

/ 0 نظر / 95 بازدید