هجوم فاصله ها..

در هجوم بی امان فاصله ها

چه وفادارند رویاها و خاطرات ...

حالا دیگر چه بخواهی ، چه نخواهی

هستیم آه می کشد

تمام با تو نبودن ها را ...

/ 0 نظر / 5 بازدید