من رفتم...

گاهی وقتها دلم می خواهد بگویم:
من رفتم، باهات قهرم، دیگه تموم، دیگه دوستت
ندارم...!
وچقدر دلم می خواهد بشنوم:
کجا بچه لوس؟ غلط می کنی که میری! مگه دست خودته؟
...
... ... ... ... رفتن به این راحتی نیست...!
اما نمی دانم چه حکمتیست که آدمی , همیشه اینجور وقت ها
می شنود:
به جهنم...!
/ 1 نظر / 11 بازدید
برگی از خلقت سبز

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها یلدایتان رویایی روزهایتان پر فروغ شبهایتان ستاره باران