آزار

کلــــمـات ،

 

قــدرت آزار دادن شـــمـا را نـــدارنـــد !

 

مگـــر آنــکه گـــویـــنده ی کــلمــات بـــرایـــتـان

 

بسیــار عــزیــز بـــاشـد .....

 

/ 3 نظر / 10 بازدید

نازد به خودش خدا که حيدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد همتاي علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد عید غدیر مبارک...