.....

آرزویم این است که دلت خوش باشد

نرود لحظه ای از صورت ماهت لبخند 

نشود غصه دمی نزدیکت

لحظه هایت همه زیبا باشند

از خدا می خواهم

که تو را  سالم و خوشبخت بدارد همه عمر

و

نباشی دلتنگ 

تولدت مبارک 

/ 0 نظر / 13 بازدید