برای بار اول....

وقتی برای بار اول دیدمت از حرف زدن با تو میترسیدم

و قتی برای اولین بار با تو حرف زدم از اینکه دوست داشته باشم میترسیدم

وقتی برای اولین بار احساس دوست داشتن تورو تجربه کردم از اینکه عاشقت بشم میترسیدم

 و

حالا که دوست دارم

میترسم که از دستت بدم....

/ 0 نظر / 32 بازدید