معشوق

دل او از دریا آبی تر است و قدمهایش از کوه استوارتر و قامتش از سرو موزون تر .

او عشق و ایمان را به هم آمیخت و رفت...

/ 0 نظر / 7 بازدید