سلام

چقدر  حرف برای گفتن داشتم ولی چرا نمی تونم چیزی بنویسم

نمی دونم.....

بزار ساده بگم برای چندمین بار تکرار کنم دوست دارم عزیزم با وجود اینکه می دونم خیلی چیزا تغییر کرده دیگه بعضی چیزا واقعی نیست نه حسمون نه حرفامون

همیشه از عادت ترسیدم یادته کجا درموردش حرف زدیم

تو هم موافق بودی یادته زندگی که آدما فقط به هم عادت کنند جهنم نه زندگی

ولی عزیزم گلم عشقم من هنوز همون آدمم هنوز دوست دارم هنوز منتظرم بشی همون آدم سابق پیدا کنی خودتو هرچند بزرگترین سوالم اینه که کجا خودتو گم کردی

عزیزترینم من هنوز دوست دارم به اندازه ای که تو منو دوست داری

فکرو خیالو بزار کنار پیدا کن خودتو

من منتظرتم

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
پرستو پ

آنقدر جا خالی دادی ... که جای خالی ات بزرگ و بزرگ تر شد بیایی هم دیگر نمی توانی پُرش کنی