درد دل

یکی از دیالوگ های خیلی زیبا بین فامیل دور و آقای مجری در برنامه نوروزی کلاه قرمزی:

آقای مجری: واسه چی در ُ باز گذاشتی؟

فامیل دور: واسه بهار.!
از در بسته دزد رد می‌شه ولی از در باز رد نمی‌شه.
وقتی یه در ُ باز بذاری که دزد نمیاد توش ، فکر میکنه یکی هست که در ُباز گذاشتی دیگه.

ولی وقتی در بسته باشه، فکر میکنه کسی نیست ُ یه عالمه چیز خوب اون ‌تو هست ُ میره سراغ‌شون دیگه.
در باز ُ کسی نمیزنه، ول...
ی در بسته رو همه میزنند.
خود شما به خاطر اینکه بدونی توی این پسته دربسته چیه ، می‌شکنیدش !
شکسته میشه اون در.
دل آدم هم مثل همین پسته میمونه. یه سری از دل‌ها درشون بازه. میفهمی تو دلش چیه. ولی یه سری از دل‌ها هست که درش بسته ‌اس. این‌قدر بسته نگهش میدارندکه بالاخره یه روز مجبور می‌شند بشکنند و همه‌چی خراب میشه.

آقای مجری: در دل آدم چه‌ جوری باز میشه؟

فامیل دور: در ِدل آدم با درد دله که باز میشه ...!!!
 
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید