غریبه

یک جایی

یک غریبه

می شود همان اتفاق ناخوانده زندگیت که سالها به آرزویش نشسته بودی......

اما او فاتحه کل زندگیت را یک جا می خواند !!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید