اثبات عشق

اشکهایم را روی نامه ای عاشقانه

با قطره چکان جعل میکردم!

خاطرم آمد:

شاید دلتنگ خنده هایم باشی .

ببخش اگر این روزها .....

عشق با گریستن اثبات می شود!!!

/ 1 نظر / 15 بازدید