هیچ کس مثل تو نیست

اگر می خواهی خوشبخت زندگی کنی
هیچوقت خودت را با کسی مقایسه نکن
و ................

هرگز کسی را با خودت مقایسه نکن
خوب یا بد ٫ زشت یا زیبا
تو خودت هستی ٫ خودِ خودت
 
/ 0 نظر / 14 بازدید