بساط

بساط کرده ام٬و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام...بی انصاف چانه نزن...حسرت هایم به قیمت عمرم تمام شده...
 
/ 0 نظر / 11 بازدید