عادت

عادت می کنم...

به داشتن چیزی و سپس نداشتنش

به بودن کسی و سپس به نبودنش

تنها عادت می کنم اما فراموش نه !

/ 0 نظر / 9 بازدید